Vo vlastnom bývame radšej ako zvyšok Európy

Vo vlastnom bývame radšej ako zvyšok Európy

Redakcia - 14. novembra 2016 - 5907. zobrazení
Pocit vlastníctva je v nás hlboko zakorenený, aspoň tak to hovorí väčšina odborníkov. Pri pohľade na výrazný podiel Slovákov, ktorí preferujú vlastné bývanie, naberá táto teória na význame ešte viac a potvrdzuje našu potrebu žiť vo svojom. www.bionatural.sk Vývoj situácie okolo podielu Slovákov preferujúcich bývanie vo vlastnom byte alebo dome monitorujú viaceré inštitúcie. Nedávno sa na verejnosť dostali nové informácie z  Eurostatu, ktoré hodnotia práve bývanie členov EÚ. V ukazovateli zameranom na potrebu žiť vo svojom sme sa ocitli na popredných pozíciách, čo len potvrdzuje našu túžbu po vlastnom bývaní.  vo vlastnom byte alebo dome

Bývanie vo vlastnom sa týka 90%

Rozdiely medzi výškou príjmov a cenou nehnuteľností sú u nás priepastné, no napriek tomu to neznižuje našu chuť po vlastníctve bytu či domu. Eurostat nás zaradil ku krajinám EÚ, kde žije v prepočte najviac ľudí vlastniacich rezidenčnú nehnuteľnosť. Podľa prieskumu tvorí táto skupina majiteľov až 90%, čo je na európske pomery nadpriemerné číslo. Bývanie vo vlastnom sa týka 90%

Priemer v Európskej únii je 70%

Ak by sme sa chceli priblížiť k európskemu priemeru a vzdať sa našej dominancie v rebríčku krajín s najvyšším podielom vlastníkov nehnuteľnosti, vlastného bývania by sa muselo vzdať okolo 20% ľudí. „Zaostávame“ hlavne za západnými krajinami, kde sa tento podiel pohybuje pod hranicou 70%, čoho príkladom je napríklad Holandsko, Švédsko alebo susedné Rakúsko. Priemer v Európskej únii je 70%

Ďalšie zistenia Eurostatu o bývaní Slovákov :

  • prenájmy vôbec neobľubujeme, v súčasnosti ich využíva zhruba 11% obyvateľov
  • číslo 11% sa týka aj podielu Slovákov, ktorí financujú kúpu nehnuteľnosti úverom
  • z priemernej slovenskej mzdy si môžeme priemerne kúpiť iba 0,71m2 nehnuteľnosti
  • žiarime aj v štatistikách „mama hotel,“ od rodičov sa sťahujeme medzi poslednými, priemerne po dovŕšení 31.roku života
Ďalšie zistenia Eurostatu o bývaní Slovákov Vzhľadom na vývoj okolo cien realít, ekonomickú situáciu aj očakávané zdražovanie hypoték môže podiel Slovákov bývajúcich vo vlastnom začať klesať. To by nás postupne približovalo k európskemu priemeru, no daňou za to bude strata vlastníctva nehnuteľností, čo nie je veľmi rozumný krok. Text: Róbert Bosák
  • Kategórie

Podobné články