Zelené strechy v meste

Zelené strechy – ako vrátiť prírode to, čo sme si požičali

Redakcia - 18. apríla 2019 - 9005. zobrazení

Ešte donedávna boli v našich končinách zelené strechy novým a mnohým ľuďom nič nehovoriacim pojmom. Vlastne, nie tak celkom nič nehovoriacim. Takmer každému sa totiž vybavila strecha s obyčajnou krytinou zelenej farby. Tajomstvo zelených striech sa však neskrýva len v ich farbe. Ide skutočne o revolučný nápad z hľadiska ekológie a celkového prístupu k prírode.

Sú zelené strechy novým fenoménom?

Rastúca populačná krivka si vyberá svoju daň, zastavané územia sa rozrastajú na úkor zelených plôch. Nepriepustné povrchy, akými strechy sú, spôsobujú, že dažďová voda v meste má len akýsi rýchloočistný význam. Spláchne so sebou časť zachytených nečistôt a následne sa stratí v kanalizácii. O čo lepšie by sa však dýchalo, keby sa časť dažďovej vody v mestách zadržala čo najdlhšie, pomaly sa vyparovala, krásne čistila vzduch a upravovala mikroklímu? Takéto riešenie nájdeme práve pri zelených strechách…

Zelené strechy

Zelené strechy majú praktický, estetický a ekologický rozmer

Vo svete už zďaleka nejde len o „nový pojem“ a pomaly aj u nás nachádzajú zelené strechy svoje uplatnenie. Tento typ striech sa podľa svojho využitia delí na extenzívny a intenzívny. Extenzívne zelené strechy majú najmä esteticko – ekologický prínos a v podstate si nevyžadujú ani žiadnu údržbu. Intenzívne zelené strechy sú pre ľudí najväčším lákadlom, nakoľko tvoria strešné parky a záhrady, kde si človek môže posedieť, dať si obed a pobehať bosý po tráve – pokojne na streche biznis centra. Intezívny typ zelených striech však predstavuje naozaj veľkú investíciu, jednak zo strany založenia, ale aj samotnej údržby, preto zatiaľ nachádzajú uplatnenie len v naozaj veľkých mestách.

Zelená strecha a jej uplatnenie

Ako to je so zelenými strechami na Slovensku?

Už aj na slovenskom „strechárskom“ trhu sa niekoľko firiem zaoberá realizáciou zelených striech. Tí odvážnejší sa do toho môžu pustiť aj sami, technologické postupy je možné dohľadať si na internete, odporúčame vám však začať s vytvorením zelenej strechy na psej búde, kuríne alebo kôlni.

Strechy domov je najideálnejšie prenechať profesionálnej firme, ak si však na založenie zelenej strechy trúfate aj sami, určite nepodceňujte význam slova statika a bezprostredne kontaktujte certifikovaného odborníka, ktorý vám vytvorí odborný posudok. Zelená strecha má pomerne vysokú hmotnosť už sama o sebe, nehovoriac o vode, ktorú je schopná v sebe zadržať.

Zrejme ešte pár rokov potrvá, kým sa aj naše slovenské mestá budú pýšiť desiatkami či stovkami zelených striech. Podstatné však je, že človek už vynašiel cestu, ako aspoň sčasti splatiť dlh prírode.

  • Kategórie

Podobné články