Tepelné čerpadlá vhodné do bytov

Oplatí sa tepelné čerpadlo do bytu?

Redakcia - 24. januára 2019 - 14549. zobrazení

Majitelia bytov majú viacero možností ako znižovať svoje náklady za energie. V zozname, týchto úsporných riešení nájdeme rôzne technologické zariadenia, ktoré náklady za energie podstatne znižujú. V centre pozornosti sú tepelné čerpadlá, ktoré sa v súčasnosti tešia, čoraz väčšej obľube a spokojnosti ich majiteľov. Nájdete ich v nejednom byte, otázkou však je... Je tepelné čerpadlo skutočne výhodnou investíciou?

Tepelné čerpadlá v byte - áno, nie?

Na prítomnosť tepelných čerpadiel ako alternatívnych zdrojov energie v bytových domoch sme si už zvykli. Iné to je však v situácii, keď sa majiteľ bytu rozhodne pre inštaláciu vlastného zariadenia využívaného iba pre účely jeho domácnosti. Tieto prípady sú stále pomerne zriedkavými, pod čo sa podpisuje nejednotný názor na to, či má po finančnej stránke zmysel inštalovať tepelné čerpadlo do bytu.

Tepelné čerpadlo v byte

Najvhodnejšie "bytové" tepelné čerpadlá

Na súčasnom trhu v oblasti tepelných čerpadiel nájdete široké spektrum zariadení, ktoré sa hodia do všetkých typov nehnuteľností. V prípade zaobstarania si tepelného čerpadla do bytu sa najčastejšie skloňujú modely fungujúce na princípe vzduch-vzduch alebo vzduch-voda.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch odoberajú teplo z vonkajšieho vzduchu, ktoré následne ohrieva vzduch vo vnútri bytu, resp., akejkoľvek budovy. Tento typ čerpadiel ohrieva vnútorný vzduch priamo, bez vykurovacieho systému. Vďaka tomu má toto čerpadla vyšší vykurovací "efekt" než ostatné typy.

Výhody:
 • najnižšia obstarávacia cena
 • jednoduchá inštalácia
 • tepelné čerpadlo je vybavené aj funkciou chladenia
 • doplnkové funkcie ako ionizácia alebo čistenie vzduchu
Nevýhody:
 • nie je ním možné ohrievať vodu
 • hlučnosť vnútornej jednotky pri plnom výkone
Vonkajšie tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlá vzduch-voda získavajú energiu priamo z vonkajšieho vzduchu. Získané teplo sa využíva na ohrev vody vo vykurovacom systéme alebo v zásobníku teplej vody. Tento typ čerpadiel je vhodný do bytov a pre rodinné domy.

Výhody:
 • nízke prevádzkové náklady
 • bez údržbové vykurovanie
 • nižšie investičné náklady
Nevýhody:
 • hlučnosť vonkajšej jednotky
 • povinné ročné revízie chladiaceho okruhu

Výhodnosť investície závisí od konkrétneho bytu

Napriek všemožným výhodám tepelných čerpadiel sa s nimi spájajú aj isté otázniky. Tie sa týkajú hlavne ekonomickej výhodnosti, resp., návratnosti investície, čo vždy závisí od daného bytu, jeho výmery a počtu obyvateľov.

Tepelné čerpadlá

Práve na základe zhodnotenia spomenutých faktorov sa pokúste nájsť vhodné zariadenie, ktoré si svoju úlohu úsporného alternatívneho zdroja tepla naozaj splní.

Text: Róbert Bosák    Zdroj/foto: viessmann.sk

 • Kategórie

Podobné články