Zateplenie historických budov

Zateplenie historických budov

Redakcia - 22. marca 2013 - 7027. zobrazení

Hlavným dôvodom zatepľovania objektov je bez pochýb zníženie spotreby tepla, ktoré je záťažou nielen pre životné prostredie, ale najmä pre peňaženky obyvateľov domov. Tento trend sa nevyhýba ani historickým budovám. Ich majitelia sa pri zatepľovaní musia potýkať s niekoľkými špecifikami, ktoré robia z úprav domu v mnohých prípadoch náročnejší, a tým i nákladnejší proces. Historické budovy sú nositeľmi kultúrnej hodnoty, často pamiatkovo chránenej, ktorá obmedzuje možnosti ich zmien, a tým i voľbu finančne najefektívnejšieho spôsobu ich zateplenia.

Historické objekty je možné zatepliť zvnútra alebo zvonka. Na rozdiel od bežných budov sa častejšie volí vnútorné zateplenie. Niektoré budovy majú bohato členitú fasádu, ktorú pri zateplení zvonka nie je možné uchovať, a i v iných prípadoch sa vonkajším zateplením významne mení vzhľad objektu a tým sa znižuje jej kultúrna hodnota. Lež i vnútorné zateplenie so sebou prináša riziká – najmä potenciálnu kondenzáciu vlhkosti a vznik tepelných mostov, ktoré môžu poškodiť objekt.

Steny historických budov bývajú zložené z odlišných materiálov s rôznymi charakteristikami, mnohé staré budovy boli navrhnuté tak, aby prepúšťali vzduch prirodzeným spôsobom, a ich stavitelia nepredpokladali, že by niekedy mohli byť zateplené súčasnými metódami a materiálmi.

Aby boli pôvodné materiály a ich vlastnosti kompatibilné s tými súčasnými, je nutná dôkladná analýza konštrukcie, materiálov i charakteristík budov odborníkmi, ktorí sú schopní simulovať tepelne-vlhkostnú bilanciu stavu budovy i po predpokladanom zateplení.

 zatepľovania objektov

Nesprávne zateplenie historickej budovy môže spôsobiť viac problémov než úžitku a v prípade, že je stavebná konštrukcia napadnutá vlhkosťou, nie je vhodné žiadne zateplenie stien. Napriek tomu je zníženie spotreby tepla možné  ̶  a to vďaka menším a jednoduchším úpravám. Pravdou je, že zateplenie stien býva až posledným bodom v celkovom zateplení budov a primárnou snahou by malo byť zateplenie strechy, podlahy, úprava alebo výmena okien a dverí. Zateplenie strechy je zväčša prvým krokom zatepľovacích zmien pre jeho jednoduchosť a bezproblémovosť. V prípade, že okná spoluvytvárajú kultúrnu hodnotu budovy, je dobré zachovať ich pôvodný vzhľad presklením alebo výrobou replík.

Obvodové steny historických budov môžu byť zateplené zvnútra alebo zvonka, no mnohokrát ich úpravy nie sú v súlade s uchovaním kultúrnej hodnoty objektu. Aby nedošlo k nezvratným negatívnym dopadom, je nutné dôkladné preskúmanie stavu budovy ako i navrhnutie komplexného riešenia zateplenia odborníkmi. Táto myšlienková náročnosť sa odráža i v bilancii výnosov a nákladov, a preto sa odporúča činiť najprv jednoduchšie a bezproblémovejšie úpravy objektov. Menšie zmeny sa napokon môžu prejaviť i ako dostatočné opatrenia pre zníženie energetickej náročnosti budovy.

FOTO: Tomáš Gregor

  • Kategórie

Podobné články