Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov

Reklamný článok - 6. decembra 2013 - 2771. zobrazení

Dobrý vzťah so správcom bytového domu je výsledkom obojstrannej a efektívnej komunikácie

Komunikácia medzi správcom bytového domu a majiteľmi bytov či nebytových priestorov predstavuje dôležitý aspekt, na základe ktorého možno posudzovať celkový výkon správy. Ak je však takáto komunikácia nedostatočná, nespokojnosť sa môže prejaviť na oboch stranách.

somat-group

Najčastejším problémom z pohľadu správcov i vlastníkov bytov na Slovensku je práve nedostatočná vzájomná komunikácia. Existuje však množstvo spôsobov, ako ju možno vylepšiť a vyhnúť sa tak radikálnym riešeniam. „Súčasťou profesionality a partnerského prístupu k našim klientom je otvorená, pravidelná a operatívna komunikácia so zaručením spätnej väzby. Rovnako je dôležité, aby spoločnosť hľadala stále nové formy komunikácie, ktoré môžu vlastníkom bytov zabezpečiť väčší komfort a lepší prístup k informáciám, ktoré súvisia s poskytovanými službami,“ uviedol Branislav Tresa, výkonný riaditeľ správcovskej spoločnosti SOMAT Group.

spravca-bytu

Predpokladom kvalitnej a efektívnej komunikácie, ako aj bezchybného zabezpečovania výkonu správy domu je konkrétny systém vybudovaný medzi správcovskou spoločnosťou a vlastníkmi bytov. Jeho základom je existencia platnej zmluvy o výkone správy, v ktorej sú detailne špecifikované práva a povinnosti oboch zúčastnených strán. Spoločnosť SOMAT Group rovnako zdôrazňuje, že práve vďaka takémuto systému sa môže vlastník bytu dožadovať náležitej reakcie na svoje oprávnené a zmluvne zakotvené požiadavky.

spravca-bytoveho-domu

V súčasnosti sa možnosti, ako medzi sebou môžu komunikovať správcovia domov a užívatelia bytových a nebytových priestorov, značne rozšírili. Využitie nových alternatív je však často závislé na kreativite a aktívnom prístupe správcovskej spoločnosti. Okrem klasickej verbálnej a písomnej komunikácie vzrástla obľúbenosť elektronickej komunikácie, ktorá sa dnes bežne používa v rozličných formách.

Takmer všetky správcovské spoločnosti už majú svoje web stránky s priestorom na diskusiu a dôležité otázky, niektoré ponúkajú aj samostatné portály či aplikácie určené pre konkrétnu skupinu vlastníkov. Spoločnosť Somat Group na komunikáciu s nájomníkmi využíva aj  klientskú zónu. Zmluvní nájomcovia tu nájdu aktuálne informácie, všetky dôležité dokumenty týkajúce sa nielen správy, ale aj samotného objektu – nehnuteľnosti ako takej.

vlastnici-domu

Interaktívna online komunikácia zlepšuje prehľadnosť, aktuálnosť a samotný prístup k informáciám o správe bytov. Tento spôsob komunikácie zároveň šetrí nezanedbateľné finančné a personálne náklady. Správca však musí prihliadať na vekovú štruktúru vlastníkov a dostupnosť internetového pripojenia, aby sa z dobre cielenej novej formy komunikácie nestal nepoužiteľný komunikačný nástroj. Preto je dôležité pripomenúť, že by nemalo ísť o nahrádzanie klasických foriem komunikácie, ale o ich zefektívnenie, skvalitňovanie a rozširovanie ponuky služieb klientom, ktorí uprednostňujú moderný spôsob komunikácie.

  • Kategórie

Podobné články